dnes je 21.6.2024

Pedagogické náměty pro každodenní využití a práci s dětmi v prostředí MŠ.

Nechejte se nadchnout tím, co všechno děti předškolního věku dokáží. Ukažte jim správnou cestu a vydejte se s nimi. Kam? Do světa Montessori.

S novou on-line knihou "Montessori inspirace pro mateřské školy", kterou pro Vás připravila jedna z prvních propagátorek Montessori pedagogiky u nás a zkušená pedagožka Vlasta Hillebrandová, to zvládnete.

Vlasta vám nejdříve objasní důležité pojmy a výhody Montessori přístupu. Pak se s vámi ráda podělí o svoje zkušenosti z vlastní mateřské školy. Její praktické rady a návody vám pomohou zavést prvky Montessori i do vaší školky. Vydejte se s Vlastou na výlet do jedné z nejlepších Montessori mateřských škol v České republice a zažijete den v Montessori školce očima dítěte. Podívejte se, jaký rozdíl můžete udělat ve vývoji dětí, když jim nabídnete svobodu, prostor pro objevování a respekt k jejich individuálním potřebám.

Na výtahu z ŠVP Vlasta Hillebrandová ukazuje, že Montessori pedagogika splňuje všechna kritéria RVP. Pedagogika Montessori zajišťuje diferenciaci, individualizaci, osvojování specifických dovedností se zaměřením na samostatnost, sebeobsluhu a hygienické návyky dětí.

Tato brožura je určena všem, kteří mají zájem o moderní a inovativní výchovu a vzdělávání. Pedagogickým pracovníkům, ředitelkám mateřských škol, rodičům a Montessori průvodcům přináší konkrétní návody, jak rozvíjet potenciál dětí.

CO S ON-LINE KNIHOU ZÍSKÁTE?

 • Řadu námětů, postřehů a praktických návodů, jak zkusit dělat věci jiným způsobem. Průvodci Montessori v ní zase mohou najít odpovědi na některé své otázky.
 • Výtah z reálného ŠVP jedné z nejlepších Montessori školek v ČR.
 • V on-line knize si vytvoříte vlastní záložky, díky kterým rychle najdete oblíbené pasáže knihy.
 • K jednotlivým kapitolám si můžete přidávat svoje poznámky a postřehy.
 • Všechny kapitoly jsou připraveny k tisku ve formátu RTF. 
 • Společně s přístupem do on-line knihy získáte úplná znění právních předpisů souvisejících se školstvím.

Objednat

DOPORUČENÍ:

On-line knihu Montessori inspirace pro mateřské školy doporučuje společnost Montessori ČR Montessori ČR logo

NÁZORY A DOPORUČENÍ ČTENÁŘEK:

 • doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci)

Nová publikace Montessori inspirace pro mateřské školy renomované autorky a odbornice na Montessori pedagogiku Vlasty Hillebrandové přináší řadu námětů, nápadů a inspirací pro práci s dětmi předškolního věku, jež přímo vybízí k tomu, vyzkoušet je v praxi.

Publikace je přehledně členěna do osmi kapitol, které nabízejí jak erudovaný vhled do zásad Montessori pedagogiky pro předškolní vzdělávání, tak velmi inspirativní náměty pro každodenní praxi a možnosti využití nových a neotřelých pedagogických námětů v každodenní praxi.

V úvodu publikace autorka čtenáře seznamuje se svým osobním příběhem, proč se vydala na cestu Montessori pedagogiky, v níž i po bezmála třiceti letech praxe, z nichž většinu strávila jako ředitelka Montessori mateřské školy v Jablonci nad Nisou a členka vedení společnosti Montessori ČR, vidí stále smysl, radost a naplnění. Druhá kapitola velmi neotřelým a zasvěceným způsobem čtenáře seznamuje s hlavními zásadami či pojmy Montessori pedagogiky jako je absorbující mysl, senzitivní fáze, svoboda a volba, polarizace pozornosti aj. Z autorčina výkladu čiší jak hluboká znalost dané problematiky, tak i dlouholetá zkušenost školitelky Montessori kurzů, s níž dokáže velmi jednoduše, srozumitelně a přitom zasvěceně vysvětlit i obtížnější pasáže Montessori pedagogické koncepce či problematiku osobnosti a úlohy průvodce/průvodkyně v mateřské škole.

Rádi byste se dozvěděli, jak zajistit pro děti bezpečné a připravené prostředí? Jak „vyrobit“ ticho, klid a rovnováhu? Jak vést děti přirozenou formou k mravním a etickým hodnotám? Pak se začtěte do páté kapitoly nazvané Praxe. Zde čtenáři naleznou řadu praktických rad, osvědčených zkušeností či námětů pro inspiraci, jak pracovat s dětmi v mateřské škole s respektem k individuálním potřebám, s velkou mírou samostatnosti a sebeobslužnosti dětí, s vědomím sociální sounáležitosti, respektující komunikace a zároveň svobody a odpovědnosti všech aktérů (dětí, průvodců, rodičů) za sebe sama i „společenství“ mateřské školy jako celku.

Budoucí pedagogové připravující se na svou profesi, stejně tak jako učitelé/průvodci již v praxi působící, velmi ocení kapitolu pojednávající o jednotlivých oblastech Montessori pedagogiky.  Najdou zde praktické ukázky a postupy, jak pracovat s vybranými Montessori pomůckami v oblasti praktického života, smyslového materiálu, matematiky, jazyka či oblasti poznáváme svět. Zájemci o Montessori pomůcky se dozvědí o možnostech, jak si prakticky vyzkoušet např. přelévání, zametání, čištění bot, práci s válečky, se zapínacími rámy, s červenomodrými tyčemi, s obrázky částí stromu či pohyblivou abecedou a alespoň zprostředkovaně tak mohou zažít např. „zázrak čtení“, jež prožívají děti pracující s Montessori materiálem.

Jak vypadá den v Montessori mateřské škole? Mohou rodiče či prarodiče pobývat alespoň částečně s dítětem ve školce? A jak je to se samostatností dětí při oblékání či svačinách a obědech? To vše se čtenář dozví v sedmé kapitole, a to ne pohledem zkušeného a vševědoucího dospělého, ale pohledem dítěte, jak ono vnímá a prožívá den v Montessori školce. Tento nápad autorky velmi oceňuji, neboť nás nejen uvádí do dětského vnímání reality, ale prokazuje tak i velký respekt k dítěti, k jeho potřebám, touhám či obavám. Obrací tak naši pozornost k dítěti jako tvůrci sebe sama a ctí tak jeden z hlavních principů Montessori pedagogiky.

Za velmi přínosný pak považuji i výtah ze Školního vzdělávacího programu Montessori mateřské školy v Jablonci nad Nisou, jíž je Vlasta Hillebrandová dlouholetou ředitelkou, a jež se stala též fakultní školou Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Nejen studenti, ale i mnozí učitelé/učitelky mateřských škol zde najdou inspiraci i praktické doklady toho, jak Montessori předškolní vzdělávání naplňuje současné trendy v předškolním vzdělávání, ať už se jedná o inkluzivní vzdělávání, zdravý životní styl, wellbeing či čtenářskou a matematickou (pre)gramotnost.

Nejnovější publikaci Vlasty Hillebrandové doporučuji všem zájemcům nejen o Montessori pedagogiku, ale o výchovu a vzdělávání v moderním a inovativním směru vůbec.

 • Magdalena Lautnerová (novinářka, redaktorka):

„Vlasti, dnes přišla tvoje knížka a musím ti pogratulovat. Je to zatím nejsrozumitelnější představení montessori pedagogiky pro širší veřejnost i pro učitelky jiných mateřských škol.“

 • Pavla Ondrušková:

„Tvoje knížka je už pročtená „horem – dolem“. V té knížce je všechno, co tam být má, a je to moc příjemné čtení. Jasně, stručně, jednoduše, lidsky napsáno.“

 • Veronika Cvečková:

„Brožúrka Montessori Inspirace pro mateřské školy je naozaj jedna veľká inšpirácia.

Nájdeme v nej jednoducho  vysvetlené princípy a fungovanie montessori škôl, množstvo inšpirácií z reálneho diania v materských školách, príklady z praxe, a to všetko je doplnené o fotky pre úplné dotvorenie si predstavy. Čítanie je nenáročné. Autorka brožúrku napísala jednoducho, stručne a výstižne.  Za najväčší plus považujem, že táto brožúra nie je určená len pre niekoho, kto sa o montessori zaujíma, ale pre každého. Námety sa dajú použiť v klasických škôlkach, v domácnosti,...všade, kde je záujem robiť veci trocha inak.

Odporúčam všetkými desiatimi, je skvelá!“

  Objednat

  KOMU JE ON-LINE KNIHA URČENA?

  • Pedagogickým pracovníkům a ředitelkám v MŠ
  • Rodičům
  • Montessori průvodcům

  PODBROBNÝ OBSAH:

  Úvod

  • Maria Montessori

  Pojmy

  • Absorbující mysl
  • Senzitivní fáze
  • Svoboda a volba
  • Vnitřní učitel
  • Polarizace pozornosti
  • Normalizace

  Průvodce

  • Osobnost průvodce
  • Práce průvodce

  Výhody Montessori přístupů

  V praxi

  • Připravené prostředí
  • Ticho, klid a rovnováha – jak na to
  • Mravní a etická výchova (Výchova k míru)
  • Komunikace

  Oblasti pedagogiky Montessori

  • Praktický život
  • Smyslová výchova
  • Matematika
  • Jazyk
  • Poznáváme svět

  Den v mateřské škole Montessori

  Výtah ze školního vzdělávacího programu

  Závěr

  Objednat

  AUTORKA

  Vlasta Hillebrandová

  Vystudovala metodu One Brain a nahlédla do psychologie relaxace. Měla možnost být zařazena do zcela prvního kurzu Montessori v Československu a následně ve školním roce 1996/97 zařadila svoji mateřskou školu do sítě škol jako Montessori. Stála u založení Společnosti Montessori ČR, o. p. s. S objevením pedagogiky Montessori našla naplnění a smysluplnost.

  Vzdělání
  - SpgŠ Litoměřice, 1976
  - Univerzita Karlova, Filosofická fakulta – Psychologie relaxace, 1991

  Montessori kurzy
  - Integrated education – preprimary training (agens 3-6) in Montessori philosophy, – 160 hod , 1997
  - Český národní Montessori diplom
  - Montessoriovská pedagogika a léčebná pedagogika – 500 hod, 2003-2005 Claus – Dieter Kaul (2010)
  - Kosmické výchovy – Maggie Tait (2003), manželé Volkelovi (2010)
  - Principy pedagogiky MM v životě člověka – Healy (2010)
  - Tělesná výchova, pohybové dovednosti doc. Tomáš Dohnal (2009)
  - Kurzy s Elou Eckart, Paulem Epsteinem, Sonie McFarland a mnoho dalšího

  Praxe
  - Od roku 1997 ředitelka MŠ Montessori Jablonec nad Nisou
  - Od roku 1999 lektorka metody Montessori
  - Od založení Společnosti Montessori členka výboru a zároveň lektorka kurzů pořádaných Společností Montessori, zajišťuje možnost praxe a hospitací v MŠ
  - Montessori Jablonec
  - Spolupráce při přednáškách a výuce: Technická univerzita Liberec, Pedagogická fakulta; Střední pedagogická škola Liberec; Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
  - informativní kurzy pro rodiče a další zájemce
  - semináře pro DVPP různých krajů ČR
  - aktivní účast na konferencích a panelových diskusích
  - přednášky v ČR, SR
  - publikování v odborných časopisech

  Objednat

   
  Nahrávám...
  Nahrávám...